Financiranje
Kot vrtec s posebnimi pedagoškimi načeli smo tudi mi upravičeni do sofinanciranja s strani občin in s strani ministrstva. Na podlagi »vloge za znižano plačilo vrtca« vam Center za socialno delo izda odločbo, na podlagi tega vam izračunamo mesečni obrok plačila. Občina sofinancira 85 % cene, ki jo sicer prispeva za javni program vrtca v tisti občini, kjer je otrokovo stalno prebivališče.
Ekonomska cena vrtca je 411 eur, glede na razred, v katerega vas umestijo na Centru za socialno delo, je cena mesečnega plačila sofinancirana tudi s strani občine.
Cena hrane se obračunava ločeno, to pomeni, da se v primeru odsotnosti otroka cena hrane odšteva.